Pohled z hlediska TČM – Od pramene čínské medicíny

Popis rizik hormonální antikoncepce z pohledu tradiční čínské medicíny. Jak hormonální antikoncepce negativně ovlivňuje ženský organismus, jak vzniklé zdravotní potíže řešit anebo jak postupovat v případě neplodnosti?

Klinické studie

Přístroje Baby-Comp, Lady-Comp a pearly jsou od počátků jejich výroby podrobovány klinickému testování. Výsledky těchto testů byly použity při dalším vývoji počítačů. Studie, které popisujeme a vyhodnocení Pearl Indexu nejsou interními výsledky, ale závěry nezávislých klinických testů.

Rozhovor s Dr. Hubertusem Rechbergem – zakladatelem firmy Valley Electronics

Zakladatel společnosti hovoří o tom, proč minipočítače vznikaly a jak je hodnotí jejich uživatelky: „Díky každodennímu kontaktu s uživatelkami minipočítačů víme, že pro ně naše přístroje představují mnohem více než antikoncepční metodu – naše počítače především vyjadřují sebejisté, suverénní a uvědomělé zacházení s vlastním tělem, bezpečná ochrana je bonus navíc.